B. A. Question Papers - 2022


30101_B.A_KANNADA- Sarvodaya – I

30102_B.A_SANSKRIT – Budhacharitam

30108_B.A_ENGLISH – Imaginations & Course Book

30121_BA_History- Political History of Karnataka

30122_BA_History-History & Cultural of Ancient India

30123_BA_Economics – Basic Economics

30124_BA_Economics – Contemporary Indiab Economics

30125_BA_Basic Concepts of Political Science

30126_BA_Political Theory

30127_BA_Understanding Sociology

30128_BA_Changing Social Institutions in India

10969_BA_ENVIRONMENTAL STUDIES
30201_BA_KANNADA- SARVODAYA -2
30202_BA_SANSKRIT – PANCHATANTRE MITRASAMPRATHI
30208_BA_ENGLISH – IMAGINATIONS & COURSE BOOK
30221_BA_HISTORY- POLITICAL HISORY OF KARNATAKA-11TH CE TO 1750 AD
30222_BA_HISTORY- HISTORY & AMP
30223_BA_ECONOMICS – BASIC ECONOMICS – II
30224_BA_ECONOMICS – KARNATAKA ECONOMICS – II
30225_BA_POLITICAL SCIENCE- WESTERN POLITICAL THOUGHT
30226_BA_POLITICAL SCIENCE- INDIAL NATIONAL MOVEMENT
30227_BA_SOCIOLOGY – FOUNDATION OF SOCIOLOGY THEORY
30228_BA_SOCIOLOGY – SOCIOLOGY OF RURAL LIFE IN INDIA

B. A. Question Papers - 2023

Economics - 3rd Semester - NEP - March-April 2023